Monday, January 4, 2010

SMKSB menurut Pengetua

S: siapsiaga
M: masa
K: kekemasan
S: strategi
B: berjaya

0 comments: